Rollista

Nyordning på Sjögårda Rollista

Weyler Hildebrand · Major Gustaf Grasser
Annalisa Ericson · Britta Grasser
Annalisa Ericson · Stina Grasser
Gunnar Björnstrand · Felix Palmer
Allan Bohlin · Göran Klasson
Nils Ericsson · Valle Berg
Börje Mellvig · Tage Svedstedt
Douglas Håge · Brisk
Artur Rolén · Jonsson
Dagmar Olsson · Marianne Berg
Vera Lindby · Kajsa Wester
Ruth Weijden · Hilma Eriksson
Erland Colliander · Vicar
Tord Stål · Doktor
Gunnel Lindgren · Fröken Ericsons dubbelgångare
Carl Harald · Johansson